Obec Prokopov
Prokopov
Obecní úřad

Prokopov 17, Hostim 671 54

+420 603 524 066 

obec.prokopov@tiscali.cz

Úřední hodiny
Út 16:00-18:00

Organizační struktura

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce František Kašík  
 

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2014:
seznam zastupitelů:
 

  • František Kašík - starosta
  • Eva Kudláčková - místostarostka 
  • Vladimíra Halečková
  • Helena Anšlagová
  • Libuše Klinerová


 

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Finanční výbor: 

Předseda: Helena Anšlagová

Členové:   Vladimíra Halečková

                  Libuše klinerová

 

Kontrolní výbor:

Předseda: Vladimíra Halečková

Členové:   Helena Anšlagová

                 Libuše Klinerová